(www.Alouc.com) – Chuyến đi để đời của Trần Đặng Đăng Khoa phi thường tới nỗi nhiều người đặt câu hỏi: “Làm sao xin visa cho cả người và xe qua từng ấy nước?” Sự tò mò, thậm chí nghi hoặc về tính hợp...