Tin Nước Úc – Những người tổ chức đang thực hiện những công tác chuẩn bị cuối cùng cho màn ăn mừng đêm Giao thừa, và những người tham dự đang được kêu gọi sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Với...