(www.Alouc.com) – Phú Yên cho doanh nghiệp phá hơn 100 ha rừng phòng hộ ven biển để làm sân golf khi chưa giao đất, chưa chuyển mục đích sử dụng… Ngày 21-4, ông Mai Kim Lộc, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh...