www.Alouc.com – Victoria vừa bổ nhiệm người phụ nữ Hồi giáo đầu tiên làm Thẩm phán. Chưởng lý bang Victoria ông Martin Pakula đã tuyên bố bổ nhiệm bà Urfa Masood làm Thẩm phán của tòa án Magistrates’...