www.Alouc.com – Một nhóm người thuộc Good Smaritans đã anh dũng giải thoát người phụ nữ bị cưỡng hiếp trên làn đường xe đạp ở Melbourne – nơi mà trước đây Jill Meagher đã bị hãm hiếp và bị giết chết....