(www.Alouc.com) – Để ghi lại hình ảnh chân thực về cuộc chiến chống cháy rừng, phóng viên Australia Cam Neville đã gia nhập lực lượng cứu hỏa tại miền trung nước này nơi bão lửa đang hoành hành. Cánh...