(www.Alouc.com) – Ống kính 40.000 USD (gần 900 triệu đồng) của phóng viên ảnh hãng tin News Corp, (Australia) bị mất tại Olympic Rio 2016. Phóng viên Brett Costello đang ngồi ở một quán cà phê trước...