Bạn đã nộp đơn xin visa kết hôn và đã bị từ chối? www.Alouc.com – Bị từ chối visa Úc, là một điều mà trong tất cả chúng ta khi nộp đơn visa không hề mong muốn. Tôi hiểu rất rõ cảm giác thất vọng, bức...