(www.Alouc.com) – Thấy trong người không khỏe, chị Tr. đón taxi đến Bệnh viện Từ Dũ thăm khám. Tại đây, do thấy bệnh nhân quá đông, chị Tr. sốt ruột nên lên mạng internet tìm thông tin rồi đến phòng...