Để người dân có thể tỉnh táo làm việc bình thường sau một đêm quá chén, phòng khám giải rượu đầu tiên đã được mở tại Australia. Khách hàng được chăm sóc tại phòng khám giải rượu. Ảnh: dispatch.com.  ...