(www.Alouc.com) – Theo khảo sát mới nhất của CNN vừa được công bố, Phở và Gỏi cuốn của Việt Nam nằm trong danh sách ​30 món ăn ngon nhất thế giới. “Không có tình yêu nào chân thành hơn tình yêu với đồ...