(www.Alouc.com) – Giá mỗi tô phở Tàu Bay tới gần 270,000 đồng, nhưng cửa hàng phở Việt có tuổi đời 40 năm trên đất Úc vẫn đắt khách, nhờ bí quyết từ nước dùng đậm đà. Nằm trên đường John, con phố sầm...