www.Alouc.com – Với những người xa xứ thì một trong những món ăn làm chúng ta nhớ nhất có lẽ là Phở. Mình có may mắn được sống ở 2 thành phố Melbourne và Sydney, nhờ đó mình có dịp được ăn rất nhiều...