(www.Alouc.com) – Đi đến đâu, Việt cũng tìm quán bán phở để thưởng thức, rồi bổ sung thông tin vào một “bản đồ phở” của riêng anh.  Đặt chân đến Madagascar ngày 25/11, Đoàn Quốc Việt (Quảng Ninh)...