(www.Alouc.com) – Một nhân viên trong đoàn làm phim kinh dị thề sẽ không bao giờ quay lại phim trường đó nữa vì khẳng định đã nghe thấy tiếng thì thầm của ma. Bộ phim kinh dị lấy bối cảnh ở Sydney này...