Tin Tức Nước Úc – Từ ngày 1/7/2017, để xuất cảnh Úc, Bộ Di trú Úc sẽ không yêu cầu hành khách điền phiếu xuất cảnh (Outgoing Passenger Card) hay tờ khai xuất cảnh Úc. Giúp hành khách du lịch có chuyến...