Melbourne: Nhiều người Việt phải chờ hàng tháng trong tù vì tòa không người phiên dịch

Đăng ngày

(www.Alouc.com) – Những người Việt không nói được tiếng Anh, hiện đang đối mặt với các cáo buộc hình sự, đã phải ngồi tù hơn 1 tháng để chờ đợi những phiên dịch viên đang có tranh chấp lương bổng với tòa án. Khoảng 17 phiên dịch viên tòa án người Việt đã không nhận…