(www.Alouc.com) – Mức phí phải trả khi xin thị thực theo diện hôn nhân (partner visa) tại Úc lên đến 6.865 đô-la, một trong những mức phí cao nhất trên thế giới, khiến nhiều người lo ngại.  Khi kết...