(www.Alouc.com) – Giá điện ở Australia tăng trung bình hơn 100% trong vòng 10 năm qua, khiến chi phí cho điện năng trở thành loại chi phí tăng nhanh nhất đối với hầu hết các doanh nghiệp....