Bị ảo giác do ma túy đá, Kaylee Muthart tự dùng tay hủy hoại đôi mắt của mình dẫn đến mù hoàn toàn.  “Lúc đó, tôi tưởng mọi thứ sẽ chấm dứt trong tích tắc và mọi người sẽ chết hết nếu tôi không móc...