(www.Alouc.com) – Tại phiên tòa xét xử tội phạm chiến tranh ở Tòa án quân sự Quốc tế năm 1946, các trùm phát xít đã khai nhận về những chương trình đội lốt “thí nghiệm y học” vô cùng rùng rợn, kinh...