Không ít nhân tài du học về nước đã không tìm được chỗ đứng, hoặc không thích nghi được với môi trường làm việc của quốc gia “đang phát triển”. Nhưng vẫn có nhiều người tuy rất thành công ở nước ngoài...