Người Việt ở khắp nơi trên thế giới luôn mang lại niềm tự hào cho dân tộc bằng nhiều phát minh khoa học có ý nghĩa to lớn với nhân loại. 1. Xe lăn điều khiển thông qua ý nghĩ của con người Năm 2012,...