(www.Alouc.com) – Trong lúc nghiền thuốc cho bệnh nhi uống, một nhân viên Bệnh viện Nhi đồng Sydney đã phát hiện ra viên thuốc Viagra giả, cuộc điều tra được tiến hành, nay kết luận được công bố...