Một cô gái trẻ ở Melbourne (Úc) đã gặp một phen hoảng hồn khi mở túi nho mua từ siêu thị và thấy một “thai phụ” nhện khổng lồ bên trong. Khi Rachael Buckley mở túi nho xanh mua từ trung tâm mua sắm...