(www.Alouc.com) – Một du khách tìm thấy dấu chân khủng long 130 triệu năm tuổi trong lúc đi dạo trên bờ biển Cable, Australia.  Du khách Bindi Lee Porth tìm thấy dấu chân khủng long 130 triệu năm tuổi...