(www.Alouc.com) – Một người phụ nữ ở Victoria đã dùng Facebook chia sẻ sự hốt hoảng của mình, cáo buộc vì nhìn thấy một con ếch trong một gói xà lách của Coles. Linda Latinaa cho biết, lúc cô đang bận...