Bất chấp tất cả, Hạnh giấu gần 300g ma túy ở những chỗ nhạy cảm trên người để mang sang Úc. Tuy nhiên, mọi thủ đoạn, hành vi của người phụ nữ này đã bị phát giác. Hạnh bị cơ quan chức năng bắt giữ...