(www.Alouc.com) – Sau chiến thắng đầy bất ngờ của Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, Nguyên Thủ tướng Úc Paul Keating đã có một nhận định khá táo bạo rằng “Xã hội của chúng ta (Úc) còn...