Ông Stephen Lanzo, 46 tuổi đã kiện Johnson & Johnson và các nhà cung cấp của hãng sau khi được chẩn đoán mắc ung thư trung biểu mô vào năm 2016. Ông nói rằng nguyên nhân mình mắc bệnh là do sản phẩm...