Tin Tức Nước Úc – Xuất khẩu cừu và những gia súc còn sống khác đem về cả tỉ đô la cho nước Úc. Nhưng những gì bầy cừu xuất khẩu chịu đựng trên đường đi không phải ai cũng có thể thấy và thấu hiểu....