Báo Alo Úc – Đầu năm 2018, Liên Hiệp quốc bình chọn Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Vào thập niên 1860, Phần Lan là một quốc gia nghèo khổ khi nạn đói giết chết tới 9% dân số của nước...