(www.Alouc.com) – Hôm nay, 5/12, các khách hàng của Centrelink và Medicare có thể phải chịu sự chậm trễ khi mà đội ngũ nhân viên trên khắp nước Úc tiến hành đình công nửa giờ. Sự việc này diễn ra sau...