Thấy bạn bè đang có trào lưu rủ nhau viết hồi tưởng về quá khứ, hồi tưởng về hồi mới qua Úc. Những kỷ niệm bỡ ngỡ lúc xa nhà, xa quê hương lần đầu. Mình cũng tranh thủ viết kể lệ vài dòng tâm sự về...