Tiền giả ở Úc đang gây ra rất nhiều hoang mang cho người dân trên toàn nước Úc. Theo điều tra thì một khối lượng lớn tiền giả ở Úc mệnh giá $100 in ấn tinh vi đang thông qua các cửa hàng, quán ăn,...