Cách phân biệt tiền giả mệnh giá $50 ở Úc  Hơn 33 ngàn tờ tiền giả đã được phát hiện và loại bỏ khỏi thị trường tiêu dùng trong năm 2014-2015, gấp ba lần số lượng bị phát hiện vào 2 năm trước đó, số...