(www.Alouc.com) – Hình ảnh cảnh sát và nhân viên McDonald’s đuổi người mua đồ ăn cho người vô gia cư khiến nhiều người bức xúc vì thái độ phục vụ kém văn minh của nhà hàng đồ ăn nhanh này. Sáng 1/3,...