(www.Alouc.com) – Trước thực tế nhân viên y tế và nhân viên xã hội thường xuyên lui tới kiểm tra, Shammi cho rằng bà bị đối xử như một tội phạm cũng như lo sợ đứa con sẽ bị cướp đi. Đến với nhau khi...