(www.Alouc.com) – Nhà sản xuất điện thoại hạng sang lừng danh một thời đã đành phải bán đi những sản phẩm con cưng của mình với giá thấp hơn rất nhiều. Vài tháng trước, nhà sản xuất điện thoại Vertu,...