www.Alouc.com – Các chủ hộ ở Melbourne đã phải dùng dây thép gai quấn quanh nhà, do sợ hãi về sự xuất hiện và tấn công của băng đảng Apex. Các cư dân sống ở vùng ngoại ô Melbourne vô cùng hoảng sợ,...