(www.Alouc.com) – Cầm trong tay quyển passport thuộc nhóm các nước ‘quyền lực’ hàng đầu thế giới, người Úc chỉ cần vác ba lô lên và đi! Nhưng đi đâu trong 169 nước không cần visa này? Phải nộp hồ sơ...