(www.Alouc.com) – Singapore là quốc gia châu Á đầu tiên đứng ở vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng hộ chiếu của Passport Index. Theo Passport Index, danh hiệu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới thuộc về...