Báo Alo Úc – Theo xếp hạng hộ chiếu quyền lực toàn cầu năm 2018 (Global Passport Power Rank 2018) mới công bố do hãng tư vấn tài chính toàn cầu Arton Capital thực hiện, Hàn Quốc vượt Đức trở thành...