Giới hạn chiều cao công trình ở Parramatta đã được bỏ qua bởi Bộ trưởng Kế hoạch NSW Rob Stokes, trong một nỗ lực nhằm xây dựng tòa nhà 90 tầng, cao 306 mét được xẩy dựng ở khu vực được xem là trung...