(www.Alouc.com) – Một vụ cướp đã xảy ra tại ngôi nhà ở Pakenham thuộc phía đông nam Melbourne vào đêm qua, khiến mọi người đều hoảng sợ. Bọn cướp đã đột nhập nhà của Gallagher ở Malmoral Way vào...