Sáu DJ Úc sẽ về Việt Nam biểu diễn và đào tạo các DJ trẻ Việt Nam trong 2 năm. Trong đó, có bốn cái tên nổi tiếng thế giới bao gồm DJ Outtacontrol ( Shaun Murphy), hai anh em Styles Brother và Kenny...