(www.Alouc.com) – Gia đình Otto Warmbier, sinh viên Mỹ được Triều Tiên thả trong tình trạng hôn mê tuần trước, nói anh đã tử vong. Otto Warmbier qua đời vào 14h20 ngày 19/6 trong vòng tay người thân...