(www.Alouc.com) – Một lượng nhỏ những vị khách ghé thăm nhà hát Opera Sydney sẽ được ở lại qua đêm tại công trình biểu tượng này trong 1 trải nghiệm thú vị đang được cân nhắc bởi các nhà lên kế hoạch...