(www.Alouc.com) – Một phụ nữ 42 tuổi ở Queensland đã mất quyền nuôi dưỡng 3 đứa con sau khi xét nghiệm ADN cho thấy ông nội của những đứa trẻ chính là cha đẻ của 2 trong số 3 đứa chúng. Người “ông...