Bạn bè xin ông già Noel một máy chơi game, một con ngựa, hoặc con búp bê Frozen mới nhất thì tất cả những cô bé này muốn từ ông già Noel là cho bố đừng đánh mẹ. ảnh minh họa   Trong chiến dịch “Be An...